Zakaj mi zaupati v procesu izobraževanja ?

      

                                                                                                     

 • sloves zanesljivega predavatelja in dolgoletna sodelovanja z uglednimi podjetji
  dolgoletne neposredne pedagoške izkušnje in strokovna usposobljenost
 • dolgoročne in učinkovite izobraževalne storitve na področju francoščine
 • visoka raven kakovosti izvajanja izobraževalnih programov (reference in mnenja slušateljev o mojem pedagoškem delu)
 • zanimivi in pestri programi po meri podjetij
 • uvrstitveno testiranje iz francoščine, analiza potreb ter pomoč pri pripravi izobraževalnega načrta in določitvi učinkovitih učnih ciljev
 • svetovanje podjetjem pri organizaciji in procesu izobraževanja ter vsebinsko in časovno prilagajanje tečajev francoščine potrebam podjetja
 • vzpodbujanje slušateljev k aktivnemu sodelovanju pri pouku in procesu izobraževanja ter njihovih nadrejenih pri izvajanju izobraževanja
 • kompatibilnost učnih programov z nivoji mednarodnih testov
 • testiranja zaposlenih po evropskih merilih – po CECRL (Skupni evropski okvir za jezike)
 • vodenje pisne evidence (lista prisotnosti, poročila o poteku tečajev, poročila o rezultatih testov in napredovanju v procesu izobraževanja …)
 • govorilne ure, oziroma svetovanja, namenjena posameznim udeležencem tečajev
 • ustvarjanje in priprava dodatnih učnih gradiv na željo ali specifične potrebe udeležencev
 • uporaba sodobnih metod in didaktičnih pristopov, ki ustvarjajo sproščeno vzdušje ter posredno povečujejo motivacijo, ustvarjalnost in komunikacijo
 • učenje na daljavo in spletne strani z raznovrstnimi interaktivnimi priročniki in vajami
 • tečaji francoščine niso enolični in naporni, temveč raznoliki, učinkoviti in stimulativni
 • drugačen pristop pri učenju slovnice in pomnenju
 • raznolikost sodobnih metod in sistematičnost
 • vzpodbujanje aktivnega sodelovanja udeležencev pri vseh pedagoških aktivnostih
 • praktična naravnanost rabe francoščine v vsakdanjih in poslovnih situacijah, kar daje pridobljenemu znanju takojšnjo uporabno vrednost
 • metoda dela s kamero in analiza celostnega nastopa
 • prijaznost, dober motivator, socialna kompetentnost in sposobnost empatije
 • sposobnost navezave odprtega in zaupljivega razmerja s slušatelji

Naziv vsebine

10 astuces pour parler comme un Français typique
Hudo dobra reklama za iPad, ni kaj! C’est sans doute une blague super drôle !
Vidéo no 7 : ZAZ : Je veux (paroles)
L’appel téléphonique culte à ne pas manquer …