Kaj je CECRL?

 

V Evropi se je kot standard opisovanja jezikovnih spretnosti uveljavil CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) t.i. Skupni evropski referenčni okvir za jezike, ki definira cilje jezikovnega izobraževanja na 6 ravneh in tako omogoča primerljivost med programi ter samoocenitev.

 

Jezikovni tečaji so označeni z naslednjimi ravnmi: A1A2B1B2C1 in C2.

 

  

 

Za primerjavo: v času rednega šolanja (osnovna šola in 4 leta srednje šole ali gimnazije) imajo učenci približno 1100 šolskih ur učenja jezika, matura pa je na ravni B2.

 

PRIKAZ POSAMEZNIH RAVNI IN STOPENJ TER ŠTEVILO PRIPOROČENIH UR

 

(1) TCF

– Test de connaissance du français
(2) DELF – Diplôme d’études en langue française
(3) DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française
(*) – v tabeli so upoštevane cele in ne šolske ure

 

DELF A1 – Diplôme d’études en langue française (niveau de découverte)

 • kandidat odkriva in se seznanja z osnovami jezika
 • razume zelo enostavne besede in stavke, če so izgovorjeni počasi in razločno
 • uporablja zelo enostavne besede in stavke

 

DELF A2 – Diplôme d’études en langue française (niveau de survie)

 • kandidat se znajde v vsakdanjih situacijah na osnovni ravni
 • razume enostavna in kratka besedila
 • na enostaven način se lahko predstavi in govori o svojih dejavnostih

 

DELF B1 – Diplôme d’études en langue française (niveau seuil)

 • kandidat doseže prag, ko postane samostojen uporabnik jezika
 • razume in sledi pogovoru, znajde se v vsakodnevnih situacijah

 

DELF B2 – Diplôme d’études en langue française (niveau indépendant)

 • kandidat, ki obvlada to stopnjo znanja, si je pridobil samostojnost, ki mu dopušča, da
  razume malo zahtevnejša pisna besedila, lahko sledi večini televizijskih oddaj in lahko razume
  aktualne informacije, ki so v strandardni francoščini
 • kandidat se izraža z določeno stopnjo spontanosti, aktivno sodeluje v pogovoru, podaja
  in utemeljuje svoje mnenje.

 

DALF C1 – Diplôme Approfondi de Langue Française (niveau autonome)

 • kandidat na stopnji C1 lahko brez večjega napora sledi aktualnim novicam in filmom
 • razume literarna in strokovna besedila
 • komunicira brez težav in obvlada širok besedni zaklad

 

DALF C2 – Diplôme Approfondi de Langue Française – raven C2 (niveau maîtrise)

 • znanje na tej stopnji je zelo podobno znanju rojenih govorcev francoščine