Metodologija pri poučevanju francoščine

 

Moje vodilo pri stalnem dolgoletnem izvajanju pedagoške prakse, ki dosega visoko kakovostno raven je, da pozitivne spodbude, zavzetost in prijaznost predavatelja omogočajo uspešno učenje.

 

Pri izvajanju tečajev francoščine uporabljam sodobne metode in didaktične pristope, ki ustvarjajo sproščeno vzdušje ter posredno povečujejo motivacijo in vzpodbujajo komunikacijo.


Za izvajanje različnih učnih  programov francoščine imam skrbno izdelane učne načrte in učno gradivo z jasno zastavljenimi učnimi cilji, ki so v skladu z mednarodnim nivoji testov CECRL.

 

Ker improvizacija ni pedagoška vrlina, temveč igralska veščina, uporabljam pri poučevanju francoščine vsa strokovno dognana in praktično utemeljena didaktična načela, kot so: nazornost, primernost, sistematičnost, postopnost (od lažjega k težjemu, od enostavnega k sestavljenemu, od znanega k neznanemu) …

 

SKUPNI EVROPSKI REFERENČNI OKVIR ZA JEZIKE DEFINIRA 6 RAVNI

 

AVEC PLUS IZVAJA TEČAJE FRANCOŠČINE V SKLADU S SKUPNIM EVROPSKIM REFERENČNIM OVIRJEM ZA JEZIKE.

 

Naziv vsebine

10 astuces pour parler comme un Français typique
Hudo dobra reklama za iPad, ni kaj! C’est sans doute une blague super drôle !
Vidéo no 7 : ZAZ : Je veux (paroles)
L’appel téléphonique culte à ne pas manquer …