Predstavitev moje pedagoške prakse

Le pont des Arts, Paris

Le pont des Arts, Paris

 

Poučevanje francoščine, ki ga uspešno izvajam 29 let, se odlikuje po strokovni kakovosti in prilagajanju učnih programov glede na dejanske potrebe fizičnih oseb in podjetij (reference vodilnih v podjetjih, mnenja slušateljev ter dolgoletno sodelovanje s podjetji). V ta namen sem izdelala vrsto skript, učnih pripomočkov, e-priročnikov, formulacij ter nazornih sistemov za učinkovitejše pridobivanje znanja, ki so plod strokovnih izpopolnjevanj ter dolgoletnih in neposrednih izkušenj na področju izobraževanja tujih jezikov.


V moji strjeni pedagoški praksi sem se specializirala za poučevanje francoščine v podjetjih, poučujem pa tudi druge ciljne populacije (študente, srednješolce, osnovnošolce, predšolske otroke … ), ki si želijo učiti francoščine.


V podjetjih večinoma vodim tečaje poslovne in splošne francoščine. Za izvajanje tovrstnih izobraževanj imam skrbno izdelane učne načrte z jasno zastavljenimi učnimi cilji, ki so v skladu z mednarodnimi nivoji testov CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).

 

Ker poučujem široko populacijo zaposlenih, permanentno razvijam in prilagajam programe za specifične potrebe slušateljev, ki aktivno sodelujejo pri samem procesu izobraževanja, kar potrjujejo dobri rezultati testov, zelo pozitiven odziv slušateljev in njihovih nadrejenih ter dolgoletno sodelovanje s podjetji. Moji tečaji francoščine se odlikujejo po raznolikosti sodobnih učnih metod in pristopov, potrjenih pri praktičnem izvajanju v številnih podjetjih.

 

Na tečajih francoščine vzpodbujam sproščenost, ustvarjalnost, aktivno sodelovanje ter dinamiko v skupinah. Zelo veliko pozornost posvečam motivaciji ter pozitivnim vzpodbudam, kar omogoča večjo produktivnost slušateljev in dobre rezultate skozi proces izobraževanja.
Pri mojem dolgoletnem poučevanju francoščine v različnih podjetjih se lahko pohvalim z zelo dobro obiskanostjo in uspešno pretvorbo»moram« v »želim« se učiti francoščine.