Mišljenja sudionika iz poduzeća

 

Prema mišljenju mojih polaznika sistematična sam, dosljedna, vrlo empatična, stvaram dobre odnose i opuštenu komunikaciju.

 

                                               

 

»Njezini tečajevi su na visokoj stručnoj razini, profesorica uvijek uspijeva uspostaviti pravi odnos između profesora i učenika, ima izvanrednu sposobnost empatije i motiviranja učenika (upotreba svih vrsta »trikova«, humora …) te izvanredan pristup i sposobnost nesuhoparnog prijenosa znanja gramatike i gramatičkih struktura. Za nastavu je sto-posto pripremljena (strukturiran i fleksibilan nastavni plan i program). Podrobno poznaje sposobnosti i očekivanje pojedinaca te tako prilagođava nastavu sudionicima tečaja. U velikoj je mjeri spremna prilagođavati programe učenja sudionicima tečaja i uzeti u obzir svakojake zahtjeve pojedinaca, a da to ne utječe na grupu. Obrazovni sadržaj posreduje na vrlo privlačan i duhovit način. U nastavi koristi audio i videopomagala u najvećoj mogućoj mjeri, što je najviše pomoglo u napredovanju učenika (uglavnom kamera). Sadržaj učenja imao je odličan suport (audio, video i pisani materijali, koji su bili prilagođeni nastavnom programu) – kvalitativno i kvantitativno. Nastavu obogati raznim igrama (igre s loptom, kvizovi, natjecanja) – u svakom kvizu najboljima je slijedila nagrada. Igre i uloge su bile na vrlo visokom nivou, koje su se kasnije analizirale putem videosnimki – upotreba vrlo naprednih i modernih pristupa kod prijenosa obrazovnog sadržaja, koji su se stalno mjenjali. Kod prof. Nene Zeilhofer Bruketa pohađao sam tečajeve francuskog (aktivne tečajeve zajedno sa šest suradnika) dobrih godinu i pol (zajedno cca. 550 sati) i zahvalan sam joj za znanje francuskog koje sam usvojio, kao i za ugodne i zanimljive sate, koje smo zajedno proživjeli.«
Igor Geršak, zamjenik direktora prodajne mreže Renault Slovenija d.d. Komercialna divizija

 

»Kod prof. Nene Zeilhofer Bruketa obrazovao sam se na francuskem jeziku u 10. modulu i u modulu za obnavljanje i utvrđivanje stečenog znanja iz francuskog jezika.Učeći francuski jezik slušao sam nastavu kod devet različitih nastavnika. Želio bih naglasiti da su me se u nastavi prof. Nene Zeilhofer Bruketa dojmili uglavnom: pristup, metode nastave, sistematičnost, izvanredna sposobnost povezivanja i animiranja sudionika, sluh za želje sudionika i prilagođavanje individualnim željama učenika u smislu pripreme dodatnih zadaća za područja za koja bismo ocijenili da ih intenzivnije želimo raditi. Posebno bih želio naglasiti raznovrsnost korištenih pedagoških sredstava i metoda kao što su: simulacija događaja u različitim situacijama i okolinama, obogaćenje nastave različitim igrama natjecateljskoga ili samo zabavnog značaja, uporaba kamere, mikrofona s kasetofonom, TV, VIDEO, grafoskopa s prozirnim folijama. Pohađanje tečajeva francuskog jezika kod prof. Nene Zeilhofer Bruketa osobno mi je pomoglo da sredim i strukturiram znanje francuskog jezika tako da ga puno lakše prizovem u sjećanje, kad god je to potrebno.«
Nenad Kerin, Direkcija nabave Revoz d.d. Novo mesto

 

»Metode nastave i pedagoški pristup prof. Nene Zeilhofer Bruketa bili su i jesu ‘natprosječni’ u smislu da odstupaju od formalnih i metodoloških okvira, koji se previše ‘oslanjaju’ na teoriju i gramatičke strukture, koje su manje praktične u obrađivanju tema. Vrlo pozitivno u tome je da koristi metode aktivne suradnje među sudionicima tečajeva (kamera, mikrofon, igranje uloga npr. vođenje sastanka, telefonski razgovori), koje su se pokazale vrlo korisnim. S takvim suvremenim didaktičkim pristupima i metodama je, po mom mišljenju, uspjela animirati sudionike i razbiti monotonost tečaja! Takav pristup od nastavnika zahtijeva kreativnost, dovoljno znanja, energije i iskustava, što je u primjeru prof. Nene Zeilhofer Bruketa evidentno, kao i sposobnost prilagođivanja i spremnost razmatranja želja sudionika u odnosu na pojedine obrađivane teme i pedagoške aktivnosti. U nastavi je uspjela uspostaviti odnos, koji je “partnerski”, ne samo formalan, što je u velikoj mjeri pridonijelo opuštenoj atmosferi i pozitivnim međusobnim odnosom (»da, također smijali smo se puno«). To, konačno, znači da sudionik može bez ustručavanja postavljati pitanja ili zahtijevati objašnjenja od nastavnika bez straha da ispadne budala, to ne možeš svugdje doživjeti.«
Stanislav Blatnik, Direkcija nabave, Revoz d.d. Novo mesto

 

»Prof. Nena Zeilhofer Bruketa ostvaruje dobar kontakt sa sudionicima jer kroz humor i različite metode učenja uspostavlja opuštenu atmosferu u razredu. Na samom početku pojedinog modula obrazovni su ciljevi jasno definirani. Po završetku modula se provjeri realizacija postavljenih ciljeva. Objašnjenje gramatičkih struktura je jasno i prilagođeno Njezini nastavni sati su zanimljivi i slikoviti jer u svom pedagoškom radu upotrebljava mješovite metode učenja. Učenje i utvrđivanje gramatike obogaćuje različitim igrama, npr. igrom s loptom i uporabom audiovizualnih metoda. U komunikaciji se koristi igranjem uloga i snimanjem s kamerom, upotrebljavajući različite rekvizite (npr. telefone …). Zanimljivo obogaćenje nastavnih sati je i provjeravanje znanja pomoću kviza, koji obuhvaća poznavanje francuske književnosti, umjetnosti, filmskoga svijeta, gramatike, itd. te opisivanje različitih slika za širenje vokabulara različitih područja. Kod nastave prof. Nene Zeilhofer Bruketa posebno mi se činilo zanimljivo što smo od prvoga sata nastave francuskog jezika svi preuzeli francuski identitet, koji nas je pratio kroz sve nastavne sate i pomogao nam da se lakše uživimo u učenje francuskog jezika. «
Alenka Ostanek, Direkcija logistike, Renault Slovenija d.d. Komercialna divizija

 

»Nastavni program prof. Nene Zeilhofer Bruketa odlikuje sistematičnost i preglednost ciljeva svakog od modula i nizova znanja, koji vam te ciljeve pomaže realizirati. U okviru svojih predavanja prof. Zeilhofer Bruketa koristi niz metoda, kojima uspješno motivira učenje i olakšava inače suhoparno pamćenje, neizbježan dio učenja svakog jezika. U slovenskim školama stranih jezika još nisam naišao na takav sistematičan program i toliku različitost metoda učenja. Zato svima, koji žele naučiti francuski jezik, toplo preporučujem suradnju s prof. Nenom Zeilhofer Bruketa i njezinom školom stranih jezika AVEC plus.«
Branko Greganovič, član uprave, Banka Société Générale d.d. Ljubljana

 

»Tečajevi prof. Nene Zeilhofer Bruketa i njezine škole stranih jezika AVEC plus odlikuju se različitošću suvremenih metoda, koje su drugačije od onih na koje sam navikla: igre uloga, upotreba videokamere s analizom audio i videosnimaka … Iznimno mi se sviđa ugodna i opuštena atmosfera na tečaju, različitost i zanimljivost nastavnih sati te fleksibilnost profesorice, koja uzima u obzir potrebe i želje svakog pojedinog polaznika tečaja.«
Tonja Nastran, Nabavna služba, Prevent Global d.d. Slovenj Gradec

 

»Polazila sam već različite tečajeve stranih jezika, stoga mogu potvrditi da je ovaj drugačiji od klasičnih tečajeva. Posebno mi se sviđa to što se tečajevi temelje na komunikaciji i upotrebi stranog jezika u praksi. Prof. Nena Zeilhofer-Bruketa je komunikativna, njezini su tečaji zanimljivi, nikad dosadni, što je kod intenzivnih tečajeva stranih jezika vrlo važno. Puno mi također znači činjenica, da je profesorica otvorena za naše prijedloge glede obrađivanja tema.«
Blanka Ogriz, vođa komercialne službe, TAB d.d., Mežica

 

»Prof. Nenu sam upoznala kad je počela držati nastavu francuskog jezika u našem poduzeću. Moje radno mjesto je zahtijevalo dnevne kontakte s Francuskom, međutim u to vrijeme nisam znala ni riječi francuskoga. Štoviše, imala sam različitih iskustva u polaženju tečajeva stranih jezika kod različitih profesora. Prof. Nena me je odmah osvojila svojim odličnim znanjem francuskog. Njezina iznimna spremnost prenošenja znanja na sudionike, izvanredna sposobnost tumačenja i napor da naučimo pravilno govoriti i pisati francuski jezik, čine mi se neprocjenjivim. Kako bi nam se što više vremenski prilagodila nastavu drži i preko Skypea. Prilagođava se našim željama i zajedno s nama priprema plan i program nastave. Za sve nas koji očekujemo kvalitetnu i vrhunsku nastavu prof. Nena je pravi izbor!«
Ines Paradiž, Nabavna služba, Prevent Global d.d., Slovenj Gradec

 

»Draga Nena! Iskreno vam se zahvaljujem za sve što ste nam dali. To nisu samo temeljne osnove francuskog jezika, koje će moja kći Denise sigurno korisno upotrebljavati, a dobro će doći i meni, uglavnom za čitanje francuske literature u originalu. Dali ste nam također dio sebe; toplinu, koja je osobita samo vama: s vama smo sve polaznice u grupi postale bogatije. Nedostajat ćete nam. Najljepša riječ kojom mogu izraziti ono što osjećam je: Hvala vam.«
Savinka Urbašek, bivša direktorica i sadašnja prokuristica, Nieros Metal d.o.o., Slovenj Gradec

 

»Neno! Obavješćujem vas da mi je naše sudjelovanje na nastavi francuskog jezika na čast i zadovoljstvo.«
Davor Lazičić, Direkcija za marketing, Renault Slovenija d.d.

 

»Ljubazno vam se zahvaljujem za strpljenje i za sve vaše poticaje obrazovnom radu (vrlo ste drag čovjek i odličan andragog)!«
Nataša Brunec, Direkcija za marketing, SKB banka d.d. Ljubljana

 

»Profesoricu sam upoznao 2001. godine, kad je SKB Banka d.d. Ljubljana prvi put organizirala tečaj francuskog jezika za svoje zaposlenike. Uključila me u svoj program obrazovanja za učenje francuskog jezika po metodi “Approche fonctionelle communicative“. Počeo sam kao polaznik u 3. modulu. Nakon završetka nastavnog programa (10. modul) nastavili smo učenje, koje smo proširili na opću konverzaciju i održavanje razine znanja, što je potrajalo do kraja 2013. godine. Svo vrijeme učenja francuskog jezika radio sam na tri različita područja u banci (rizik, marketing, poslovna mreža), ali znanje francuskog koje sam stekao bilo mi je dovoljno za poslovnu komunikaciju u sve tri uloge. Još više, svih tih godina stečeno sam znanje francuskog provjerio u službenim i privatnim situacijama, u pismenoj i usmenoj komunikaciji, u formalnim i neformalnim okvirima u Sloveniji i u inozemstvu. Mislim da mi usvojeno znanje omogućava snalaženje u svim takvim situacijama. To sam znanje usvojio u okviru tečajeva profesorice Nene Zeilhofer Bruketa. Njezin stil nastave doživio sam kao iznimno učinkovit, organiziran i sistematičan, a istodobno je bila dovoljno fleksibilna da tempo i sadržaj nastave prilagodi različitim potrebama sudionika i individualnom stilu učenja pojedinaca.
Sistematičan pristup gramatici posebno mi je odgovarao jer mi je takav način razmišljanja blizak. Posebno mi je važno bilo i da nas nije učila samo akademskom i sterilnom francuskom jeziku, nego je znala prikladno dozirati suvremeni francuski vokabular. Dovoljno je naglašavala razliku između službene, pismene i usmene varijante jezika. Bez problema je izlazila iz plana nastavnog programa i nadopunila ga dodatnim sadržajima, ako je to situacija zahtijevala. Takav način učenja je često podređen vremenskim ograničenjima, koja proizlaze iz radnih obaveza. Profesorica Zeilhofer Bruketa bila je u tome izvanredno fleksibilna jer su se sati francuskog u svih ovih (više od 12) godina odvijali sve dane u tjednu, od ranih, sve do kasnih sati. Suvremeni načini komunikacije (elektronska adresa, SMS, internet) davali su svemu viši stupanj, jer su se »sati« francuskog jezika često nastavili nadgradnjom i dodatnim sadržajima. Na završetku sudjelovanja mogu izreći samo najbolje moguće ocjene u svezi s proteklim obrazovanjem govorimo li o načinu, metodama, prilagođavanju ili učinkovitosti.««
Teo Kahrimanović, direktor poslovne jedinice, SKB banka d.d., Ljubljana

 

»Ubrajam se među zahtjevnije sudionike zbog pomanjkanja vremena za učenje te specifične životne situacije (partnerstvo s francuskim državljaninom). Zbog toga sam kod prof. Zeilhofer Bruketa pohađala individualne sate francuskog jezika. Znanje i iskustva profesorice, njezin profesionalni odnos prema radu, sposobnost identifikacije ključnih slabih točaka u znanju pojedinaca, djelotvoran pristup i njihovo odstranjivanje te dodatno praktično poznavanje društvenih navika Francuza, jer je u Francuskoj živjela dio svog školovanja – sve to su ključni razlozi da sam do danas, unatoč neredovitom samostalnom učenju i čestim zamkama u upotrebi vremena, u francuskom napredovala iznad svih mojih očekivanja. Na frankofonskom području (savladanje gramatike i vokabulara, svakodnevna poslovna komunikacija, slušanje, čitanje, pisanje i drugo razumijevanje) djelujem samostalno, što je za nekog u toj vrsti poslovne i životne situacije iznimno važno i dragocjeno. Profesorica ima izvanredan smisao za potrebe cjelokupne grupe koliko i pojedinaca. Njezini sati po učinkovitosti prekoračuju okvire uobičajnih školskih sati u povezivanju nastavnik-učenik. To jednako vrijedi i za njezinu skrb o očuvanju učeničkog znanja kroz pravu mjeru domaćih zadaća. Zajedničko dogovaranje rasporeda sati ovisno o raspoloživosti učenika, spremnost na rad izvan uobičajnih nastavnih termina (u mom slučaju to praktično znači stalno raspolaganje, mogućnost nastave u neradnim danima ili u ranim jutranjim satima) dodatni je razlog da je teško pronaći pravo mjerilo vrijednosti, koje suradnja s profesoricom Zeilhofer Bruketa donosi.«
Ela Prudent, direktorica sektora Rješavanje investicijskog bankarstva na retail poslovanju, SKB banka d.d., Ljubljana

 

Učim francuski sa Nenom nešto više od godine dana. Pošto sam počela od istinske nule, ne znajući skoro niti jednu riječ, moram naglasiti Neninu strpljivost kao vrlinu. Količina znanja koju sam stekla u ovom periodu je zaista iznenađujuća, čak i za mene samu.  Koncept i struktura predavanja i učni materijali su prilagođeni mojim potrebama što dodatno ubrzava napredak. Pohađala sam nekoliko drugih škola jezika u sklopu posla i mogu potvrditi da je Nenina medotologija izvrsna. Najviše mi se sviđa to što svaku temu pokrijemo temeljito i što mi Nena objasni u detalje zašto je nešto tako u francuskom jeziku. Zbog toga je zaista lako naučiti, usvojiti i kasnije koristiti te koncepte u svakodnevnom životu posto živim u francuskom govornom području.
Josipa Jeličić, Direkcija za finance in kontroling, Nestle Nespresso S.A., Lausanne

 

Izuzetno sam zadovoljan tečajem francuskog jezika prof. Nene Zeilhofer Bruketa. Na temelju svog dugogodišnjeg nastavnog iskustva, profesorica unaprijed planira i prilagođava nastavne sadržaje i programe tako da maksimizira rezultate svojih učenika. Priprema sav materijal, daje bilješke i dodatne informacije nakon svake lekcije. Ukratko, moje iskustvo pohađanja tečaja na daljinu putem Skype-a s profesoricom Nenom izuzetno je pozitivno.

Andraž Šavli, pomoćnik direktora energetskog područja, Borzen, d.o.o., Ljubljana

Kolačići za analizu
Koriste se za bilježenje analize opskurnosti web stranice i pružaju nam podatke kako bismo pružili bolji korisnički doživljaj.
Kolačići za društvene mreže
Kolačići su potrebni za dodatke za dijeljenje sadržaja s web mjesta društvenih medija.
Kolačići za komunikaciju na web mjestu
Kolačići vam omogućuju prijavu, kontakt i komunikaciju putem komunikacijskog dodatka na stranici.
Oglašavanje kolačića
Ciljaju ciljano oglašavanje na temelju prošlih korisnika na drugim web mjestima.
Što su kolačići?
Posjetom i korištenjem web mjesta pristajete na korištenje i snimanje kolačića.OK Saznajte više o kolačićima